Drukuj

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku informuje, iż z dniem 07.05.2013 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Wnioski dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku (pok. nr 3) oraz na stronie internetowej www.pcpr.elk.pl. Wnioski o dofinansowanie należy składać do 31.05.2013 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Bliższych informacji na temat programu „Aktywny samorząd” można uzyskać pod nr tel. (87) 621-15-50.

 

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2013 roku

 

Wnioski do pobrania:

 

Moduł I – Obszar A – Zadanie nr 1 Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

 

Moduł I – Obszar A – Zadanie nr 2 Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

 

Moduł I – Obszar B Zadanie nr 1 / Zadanie nr 2

 

Zadanie nr 1 - Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

 

Zadanie nr 2 - Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu

elektronicznego i oprogramowania

 

Moduł I – Obszar C – Zadanie nr 1- Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 

Moduł I – Obszar C – Zadanie nr 2 - Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 

Moduł I – Obszar C – Zadanie nr 3 - Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

 

Moduł I – Obszar C – Zadanie nr 4 - Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

 

Moduł I – Obszar D Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

 

Moduł II - Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym