OGŁOSZENIE - prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych Drukuj


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku poszukuje kandydatów do prowadzenia zajęć korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy (kobietę i mężczyznę spełniających następujące wymagania).

Wymagania:
1. Wykształcenie zgodne z § 9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. 2011 r. Nr 50, poz. 259).
2. Udokumentowane minimum trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej oraz grupowej w pracy ze sprawcami przemocy według modelu Duluth.
3. CV wraz z dokumentami poświadczającymi kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5 do dnia 19.02.2015 r., do godz. 15.00. Złożone dokumenty nie będą odsyłane i będą przechowywane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
W przesłanych dokumentach prosimy zawrzeć następującą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm) wraz z oświadczeniem iż, kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Termin realizacji: marzec-grudzień 2015 r.
Informacji udziela Pani Czesława Miłowska - powiatowy koordynator ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie pod numerem telefonu (87) 621-15-50.

 

/-/ Iwona Nowakowska

Dyrektor PCPR w Ełku

Ełk, dnia 5 lutego 2015 r.