Drukuj

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko psychologa w PCPR został wybrany Pan Robert Bezdziecki.

Uzasadnienie wyboru:

Ofertę zatrudnienia złożyły dwie osoby. Jedna z ofert wpłynęła po ustawowym terminie, w związku z czym nie była rozpatrywana.

Wybrany kandydat spełnia wymagania niezbędne oraz dodatkowe określone w ogłoszeniu. Posiada wymagane wykształcenie i wymagany staż pracy.

 

/-/ Iwona Nowakowska

Dyrektor PCPR w Ełk

 

Ełk, dnia 3 marca 2015 r.