Drukuj
wtorek, 20 grudnia 2016 12:15

 

Ełk, dnia 20.12.2016 r.

 

 

Nabór uczestników do programu korekcyjno-edukacyjnego 2017

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku informuje, iż w chwili obecnej trwa nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego realizowanego w 2017 roku przez PCPR w Ełku, ul. Piłsudskiego 5. Program korekcyjno-edukacyjny jest skierowany do osób, które nie radzą sobie z kontrolowaniem swoich negatywnych emocji.

 

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne prowadzone są w celu:

  1. powstrzymania przed niekontrolowanymi zachowaniami, będącymi skutkiem nieradzenia

    sobie z negatywnymi emocjami,

  2. rozwijania samokontroli i współżycia w rodzinie,

  3. kształtowania umiejętności w zakresie wychowywania dzieci,

  4. uznania swojej odpowiedzialności za niewłaściwe zachowania względem członków rodziny,

  5. zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów prowadzących do niewłaściwych zachowań względem członków rodziny,

  6. zdobycia umiejętności właściwego komunikowania się i rozwiązywania konfliktów,

  7. uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.


Uczestnictwo w zajęciach grupowych oraz konsultacje indywidualne dają możliwość nauczenia się skutecznych sposobów kontrolowania negatywnych emocji oraz właściwego ich wyrażania.

 

Udział w zajęciach może pomóc w uzyskaniu większej świadomości własnych emocji i zachowań.

 

Uczestnictwo w zajęciach może pomóc w budowaniu lepszych relacji pomiędzy członkami rodziny.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat uczestnictwa w programie zapraszamy do kontaktu z koordynatorem ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Panią Karoliną Wiloch-Has,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk, pok. 5

(wejście od podwórka), tel. 87-621-15-50.

 

 

Nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego trwa nieprzerwanie przez cały rok

 

 

Uczestnictwo w zajęciach w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego jest BEZPŁATNE!

 

 

Wszystkich mieszkańców Powiatu Ełckiego bardzo serdecznie zapraszamy

do skorzystania z naszej oferty i zgłaszanie się do

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

 

PLIK