Dodatkowe środki PFRON Drukuj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku informuje, iż otrzymało dodatkowe środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 123.409 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na dofinansowanie:

  • przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
  • zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
  • likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
  • do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia.

Pamiętać należy przy tym, iż w 2011 r. można skorzystać tylko z jednej formy wsparcia.
W związku z powyższym serdecznie zapraszamy osoby niepełnosprawne do składania wniosków o dofinansowania ze środków PFRON w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku.