Drukuj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, w związku z zakończeniem etapu prac oddania do użytku z dniem 01.12.2012 r. Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi z lokalizacją w Nowej Wsi Ełckiej przy ul. Lipowej 1, informuje:

W/w dom dziennego pobytu przeznaczony jest dla osób cierpiących na schorzenia psychiczne bądź upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Specjalistyczna opieka będzie polegała na uczestnictwie w zajęciach terapeutycznych mających miejsce w danych pracowniach:

  • komputerowo-fotograficzna,
  • plastyczna,
  • usprawniania fizycznego,
  • techniczna,
  • artystyczna (muzyczna),
  • doświadczania świata.

Osoby zainteresowane powyższym, proszone są o zgłaszanie się do właściwych jednostek pomocy społecznej ze względu na miejsce zamieszkania osoby (tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej bądź Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej).

Informacje na temat uczestnictwa w ŚDS w Nowej Wsi Ełckiej można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku osobiście bądź tel. pod nr tel. 087 621 15 50.