OGŁOSZENIE - prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych Drukuj

Ełk, dnia 5 lutego 2015 r.

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku poszukuje kandydatów do prowadzenia zajęć korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy (kobietę i mężczyznę spełniających następujące wymagania).

Więcej…
 
Drukuj

Nabór na stanowisko PSYCHOLOGA

 
Drukuj

 

W dniu 15.12.2014 r. w godzinach 12:00 – 14:00 w sali Orzeł Hotelu Rydzewski odbyła się konferencja kończąca projekt pt.„Zrozumiesz siebie – pokonasz problemy” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.


Celem głównym projektu „Zrozumiesz siebie – pokonasz problemy” było podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie. Zwłaszcza pomoc ta kierowana była do dzieci – ofiar przemocy domowej, które zostały umieszczone w pieczy zastępczej oraz do rodziców biologicznych, a także rodziców zastępczych.

Wsparciem zostali objęci mieszkańcy powiatu ełckiego – ofiary przemocy i osoby zagrożone przemocą, świadkowie przemocy, wychowankowie umieszczeni w pieczy zastępczej, którzy doświadczyli przemocy, osoby pracujące w podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, osoby nie radzące sobie w sytuacjach konfliktowych, rodzice biologiczni dzieci, które zostały umieszczone w pieczy zastępczej, opiekunowie, którzy chcą nabyć kompetencje wychowawcze, uczniowie, przedstawiciele władz, sądów i ośrodków pomocy społecznej.

Na konferencji omówiono główne etapy realizacji projektu. Prowadzący konferencję m.in. Iwona Nowakowska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ks. Jarosław Dąbrowski i Grzegorz Mikucki wskazali jak przemoc wpływa na funkcjonowanie całej rodziny i jakie wywiera skutki w wychowaniu, a później w funkcjonowaniu już dorosłych dzieci.

W ramach projektu pracownicy Działu ds. Pomocy Dziecku i Rodzinie PCPR-u opracowali poradnik dla rodziców i opiekunów pt. „Karanie bez pasa, nagradzanie z głową”. Poradnik dostępny jest bezpłatnie dla rodziców w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. Piłsudskiego 5, pok. nr 4.

 

Więcej…
 
Drukuj

Regulamin
przyznawania usamodzielnianym wychowankom pieczy zastępczej oraz placówek, o których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej świadczeń na zagospodarowanie w formie rzeczowej wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

pobierz..

 
Drukuj

W celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym nieprzerwanego prawa do korzystania z kart parkingowych, ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wydłuża do dnia 30 czerwca 2015 r. okres ważności kart parkingowych, wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 lipca 2014 r.

Źródło: http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,52,listopad-2014-r-.html

Treść ustawy:

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140001589+2014%2411%2429&type=2

 
« pierwszapoprzednia11121314151617181920następnaostatnia »

Strona 11 z 22