Drukuj

ZASADY WYDAWANIA KART PARKINGOWYCH Od dnia 1 lipca 2014 roku

 
Drukuj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku rozpoczęło trzecią edycję rekrutacji do projektu „Start w samodzielność” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest udzielenie wsparcia oraz zaktywizowanie zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ełku bądź nieaktywna zawodowa zamieszkująca obszar wiejski powiatu ełckiego w wieku 15-30 lat.
Uczestnicy projektu zostaną objęci następującym wsparciem:

  • Opracowanie Indywidualnych Planów Działania
  • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
  • Poradnictwo psychologiczne
  • Szkolenia zawodowe
  • „Barman-kelner”
  • Staże zawodowe na stanowisku barman-kelner

Kompletne i podpisane formularze rekrutacyjne można składać w biurze projektu osobiście w terminie do 31.08.2014r.

Projekt „Start w samodzielność” realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku na terenie powiatu ełckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt jest realizowany od 01.07.2013 roku do 30.06.2015 roku.

Biuro Projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku ul. Piłsudskiego 5, tel. 87-621-15-50, www.pcpr.elk.pl

 
Drukuj

Nabór uczestników do projektu

w związku z realizacją projektu pt. „Zrozumiesz siebie – pokonasz problemy” dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

 
Drukuj

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku zachęca do zapoznania się z informacją Fundacji na rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej, która od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. realizuje projekt pod nazwą „Wiedzieć znaczy być” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia z terenu całej Polski

Celem projektu jest wyposażenie osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia w wiedzę dotyczącą przysługujących im praw i uprawnień związanych z funkcjonowaniem w kluczowych sferach życia. Zakres poradnictwa obejmował będzie kwestie związane z funkcjonowaniem zarówno w sferze społecznej jak i zawodowej, niekoniecznie dotyczące niepełnosprawności.


Cel projektu będzie realizowany poprzez udzielanie bezpośrednich informacji osobom niepełnosprawnym oraz ich otoczeniu w systemie on-line za pośrednictwem platformy na stronie internetowej Fundacji: www.fundacja.srem.co (box informacyjny po lewej stronie menu pn. PORADY ON-LINE). Do dyspozycji beneficjentów są następujący specjaliści: prawnik,specjalista prawa pracy i bhp,doradca ds. osób niepełnosprawnych oraz specjalista pracy socjalnej. Korzystanie z poradnictwa odbywa się na określonych na stronie zasadach http://www.fundacja.srem.co/zasady.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług oferowanych w projekcie zapraszamy do zapoznania się z informacją na stronie internetowej lub kontakt telefoniczny z koordynatorem projektu pod nr 784 209 450.

 
« pierwszapoprzednia11121314151617181920następnaostatnia »

Strona 11 z 20