Drukuj

W celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym nieprzerwanego prawa do korzystania z kart parkingowych, ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wydłuża do dnia 30 czerwca 2015 r. okres ważności kart parkingowych, wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 lipca 2014 r.

Źródło: http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,52,listopad-2014-r-.html

Treść ustawy:

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140001589+2014%2411%2429&type=2

 
Drukuj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku ogłasza konkurs plastyczny pod hasłem Stop przemocy wobec kobiet”

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych gminy i miasta Ełk.

Regulamin Konkursu

Cele konkursu:

 1. Kształtowanie właściwych postaw wobec zjawiska przemocy.

 2. Wychowanie do rozumienia negatywnych konsekwencji stosowania przemocy.

 3. Stworzenie uczestnikom możliwości ekspresji artystycznej i prezentacji własnych dokonań twórczych.

 4. Rozwijanie wyobraźni i aktywności plastycznej.

 5. Zachęcanie do wykonywania prac plastyczno – manualnych, jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu.

Tematyka konkursu:

  1. Tematem konkursu plastycznego jest widzenie problemu przemocy wobec kobiet oczami dzieci, wyrażanie emocji poprzez rysunek.

 1. Szczegółowe zagadnienia konkursowe:

  a. format pracy: A4.

  b. technika: rysunek kredkami zwykłymi lub farbami akwarelowymi.

 2. Warunki uczestnictwa:

  a. Oczekujemy prac wykonanych samodzielnie przez dzieci i młodzież.

  b. Dzieło rysunkowe powinno być wynikiem wcześniej przeprowadzonej pogadanki.

  Każda praca musi zawierać symbol kampanii – białą wstążkę oraz hasło „Stop przemocy wobec kobiet”.

  Oceniane będzie bogactwo wyobrażeń na zadany temat zawarte w pracy plastycznej interpretowanej przez dziecko w sposób charakterystyczny dla twórczości tego okresu.

  c. Praca musi być zaopatrzona w metryczkę zawierającą dane uczestnika.

  d. Uczestnik może wykonać na konkurs jedną pracę.

Terminy:

 1. Prace będą dostarczone przez opiekunów małoletnich przebywających w rodzinach zastępczych w zamkniętych kopertach do dnia 2 grudnia 2014 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk.

 2. Jury w składzie 5-osobowym wyłoni zwycięzców pierwszych miejsc w trzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne dnia 9 grudnia 2014 r.

 3. Informacje o przyznanych nagrodach będą dostępne na stronie internetowej PCPR Ełk, a nagrodzeni uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

Nagrody:

 1. Przewidujemy nagrody rzeczowe dla najlepszych prac w każdej z trzech grup wiekowych (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna).

 2. Zdjęcia najlepszych prac zostaną opublikowane na stronie internetowej PCPR Ełk.

Inne:

 1. PCPR nie zwraca prac nadesłanych na konkurs i zastrzega sobie prawo wykorzystania ich w swojej działalności statutowej z zachowaniem osobistych praw autorskich twórców prac.

 2. Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu jest Czesława Miłowska.

 3. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 87 621-15-50.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 
Drukuj

 

Piknik na Dzikim Zachodzie

 

 

W dniu 21.09.2014 r. w godzinach od 13:00 do 18:00, w sali "Zebra" Ełckiego Centrum Kultury przy ul. Wojska Polskiego 47 odbył się ,,Piknik na Dzikim Zachodzie" zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, który odbył się w ramach projektu ,,Zrozumiesz siebie - pokonasz problemy" dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

 

Więcej…
 
Drukuj

 

ZAPROSZENIE

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku serdecznie zaprasza

pełnoletnich mieszkańców Ełku i Powiatu ełckiego na film pt. „Plac Zbawiciela” emitowany w ramach projektu „Zrozumiesz siebie – pokonasz problemy” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

 

Seans filmowy odbędzie się 7 listopada 2014 r. w sali kinowej Ełckiego Centrum Kultury przy ul. Wojska Polskiego 47 początek o godz. 17.00.

 

Wszystkie osoby chętne zapraszamy po odbiór biletów do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. Piłsudskiego 5 pok. nr 4

 


 
Drukuj

 Uwaga studenci!!! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku informuje, iż zbliża się termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu “Aktywny samorząd” - MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Druki wniosków nie zostały zamieszczone na stronie internetowej ze względów technicznych, ponieważ po wydrukowaniu wnioski nie są zgodne z obowiązującym wzorem. Druki wniosków są dostępne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. Piłsudskiego 5, pok. 3. Ostateczny termin przyjmowania wniosków został wyznaczony do dnia 30 września 2014 r. Zaświadczenie wystawione przez właściwą jednostkę organizacyjną, tj. uczelnię/szkołę, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do wniosku może zostać dostarczone w późniejszym terminie, jednak nie później niż do dnia 31 października 2014 r. Szczegółowe informacje nt. dofinansowań można uzyskać pod nr tel. 87-621-15-50 oraz na stronie internetowej PFRON:

http://www.pfron.org.pl 

 
« pierwszapoprzednia11121314151617181920następnaostatnia »

Strona 11 z 21