Drukuj

Wzory wniosków do pobrania – rodziny zastępcze:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka

 2. Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie pokoju dziecka

 3. Oświadczenie o dochodzie dziecka umieszczonego w rodzinie zast?pczej

 4. Sprawozdanie dot. sytuacji opieku?czo – wychowawczej dziecka umieszczonego w rodzinie zast?pczej

 5. Wytyczne dotycz?ce zasad przyznawania rodzinie zast?pczej ?rodków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego

Wzory wniosków do pobrania - wychowankowie:

 1. O?wiadczenie o kontynuowaniu nauki

Wzory wniosków do pobrania – usamodzielnienie wychowanków:

 1. Indywidualny program usamodzielnienia wychowanka z rodziny zast?pczej, placówki -opieku?czo - wychowawczej
 2. ANEKSU do IPU

Wzory wniosków do pobrania 2017 - dla osób niepełnosprawnych:

 1. Likwidacja barier
 2. Sprzęt ortopedyczny
 3. Sprzęt rehabilitacyjny
 4. Turnus rehabilitacyjny