Drukuj

 

 

Likwidacja barier architektonicznych

Bariery architektoniczne to wszelkiego rodzaju utrudnienia zakłócające funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w najbliższym otoczeniu.

W ramach likwidacji barier architektonicznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku może dofinansować np. przystosowanie łazienki czy wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Szczegółowy wykaz przedmiotów i prac znajduje się w Katalogu przedmiotów wchodzących w skład dofinansowania przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dany rok.

Nie dofinansowujemy np.: dociepleń budynków, wymiany dachu, ogrodzenia posesji.


Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od ilości środków finansowych, jakie Powiat Ełcki w danym roku otrzymuje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla indywidualnego wnioskodawcy nie może ona jednak przekroczyć 95 % całkowitej kwoty związanej z likwidacją barier architektonicznych. Ponadto wnioskodawca musi posiadać własne środki w wysokości co najmniej 5 %.