Drukuj

 

 

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych w warunkach domowych, mający za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Wnioski dotyczące dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego rozpatrywane są w związku z indywidualnymi potrzebami i możliwościami osoby niepełnosprawnej,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku może dofinansować np: rowerki rehabilitacyjne, rotory do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych, wanny do hydromasażu.

Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego zawarte są w Katalogu przedmiotów wchodzących w skład dofinansowania przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dany rok.

Wysokość dofinansowania

do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Przy zakupie sprzętu rehabilitacyjnego nie jest wymagane dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia.