Drukuj

Wzory wniosków do pobrania – rodziny zastępcze:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka

 2. Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie pokoju dziecka

 3. Oświadczenie o dochodzie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej

 4. Sprawozdanie dot. sytuacji opiekuńczo – wychowawczej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej

 5. Wytyczne dotyczące zasad przyznawania rodzinie zastępczej środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego

Wzory wniosków do pobrania - wychowankowie:

 1. Oświadczenie o kontynuowaniu nauki

Wzory wniosków do pobrania – usamodzielnienie wychowanków:

 1. Indywidualny program usamodzielnienia wychowanka z rodziny zastępczej, placówki -opiekuńczo - wychowawczej
 2. ANEKSU do IPU

Wzory wniosków do pobrania - dla osób niepełnosprawnych:

 1. Likwidacja barier
 2. Sprzęt ortopedyczny
 3. Sprzęt rehabilitacyjny
 4. Turnus rehabilitacyjny