Wnioski do pobrania Drukuj

 

1. WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI - pobierz

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia - załącznik nr 1

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia - załącznik nr 2

 

2. WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O WSKAZANIACH DO ULG I UPRAWNIEŃ - pobierz

Do powyższego wniosku nie załączamy zaświadczenia lekarskiego wydanego na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Do wniosku należy załączyć dokumentację medyczną z przebiegu leczenia.


3. WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  - pobierz

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka - załącznik nr 1

Opinia szkolna dot. dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym - załącznik nr 2