Wnioski do pobrania Drukuj

 

1. WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU NIEPE?NOSPRAWNO?CI - pobierz

Za?wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia - za??cznik nr 1

Za?wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia - za??cznik nr 2

 

2. WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O WSKAZANIACH DO ULG I UPRAWNIE? - pobierz

Do powy?szego wniosku nie za??czamy za?wiadczenia lekarskiego wydanego na potrzeby Powiatowego Zespo?u ds. Orzekania o Niepe?nosprawno?ci. Do wniosku nale?y za??czy? dokumentacj? medyczn? z przebiegu leczenia.


3. WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O NIEPE?NOSPRAWNO?CI  - pobierz

Za?wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka - za??cznik nr 1

Opinia szkolna dot. dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym - za??cznik nr 2

 

4. WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI OSOBY NIEPE?NOSPRAWNEJ - pobierz