Witamy w PCPR
Zapytanie ofertowe - materiały promocyjne PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
piątek, 01 września 2017 06:33

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

ul. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk

NIP: 848-15-70-872, regon: 790675750

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zaprojektowaniu logo projektu „Walcz z przemocą! Chroń siebie i innych!”, projektu graficznego plakatów, ulotek i broszur oraz ich druk. Wykonanie gadżetów i druk poradnika. Projekt „Walcz z przemocą! Chroń siebie i innych!” dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:.

 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  Wykonanie logo projektu

  1 szt.

  Projekt graficzny i druk plakatów A2 i B2

  100 szt. (po 50 szt. każdego formatu)

  B2 papier kredowy błyszczący (gramatura 130g/m2 lub 200 g/m2

  A2 papier kredowy błyszczący (gramatura 130g/m2 lub 200 g/m2)

  Projekt graficzny i druk broszur informacyjnych DL

  130 g/m2 – błysk 2500 szt.

  Wykonanie gadżetów z logo projektu i tytułem projektu:

  długopisy

  100 szt.

  naklejki

  100 szt.

  Balony na patyku

  1000 szt.

  Druk poradnika A5 pn. „Dziecko w cyberprzestrzeni – jak ustrzec przed niebezpieczeństwem”

  200 szt.

 1. W celu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały w pliku word.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Oferentem, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę ( np. z powodu przekroczenia w ofercie kwoty przewidzianej w budżecie projektu, itp.).

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

  Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

 • logo, plakaty, broszury, gadżety do 29.09.2017 r.

 • poradnik do 12.12.2017 r.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 13.09.2017 r.

 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 14.09.2017 r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej zostanie na stronie internetowej pod adresem www.pcpr.elk.pl.

 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zamienić lub wycofać swoją ofertę.

 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

OCENA OFERT:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena : 100%

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

Iwona Nowakowska

Ełk, dnia 30.08.2017 r.

 
Zapytanie ofertowe - materiały biurowe PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
piątek, 01 września 2017 06:14

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

ul. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk

NIP: 848-15-70-872, regon: 790675750

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostarczenie do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku materiałów biurowych oraz edukacyjnych w ramach projektu „Walcz z przemocą! Chroń siebie i innych!”, Projekt „Walcz z przemocą! Chroń siebie i innych!” dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"

 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  Segregator A4 - 7 cm

  15 szt. ( w tym 5 niebieskie, 5 żółtych i 5 fioletowych)

Segregator A4 5 cm

   

  15 szt. ( w tym 5 niebieskich, 5 czarnych, 5 fioletowych)

  Papier do drukarki A4 – gramatura: 80 g/m²

  10 ryz

  Koszulki A4

  5 opakowań

Skoroszyt A4 PP z euro perforacją i papierową wsuwką

  100 szt.

Długopis Uni -Ball niebieski

  10 sztuk

Arkusze papieru kolorowego A4 160 g/m²

  5 szt. ( kolor pastelowy – kość słoniowa 3 szt. oraz kolor łososiowy

Bloczek samoprzylepny 75x75

  20 szt. - kolorowe

Zakładki indeksujące kolorowe 20x50

  20 szt.

Blok biurowy A4 ( 50 kartek)

  55 szt.

Skoroszyt oczkowy A4

  100 szt.

Taśma samoprzylepna dwustronna

  8 szt.

Magnesy do tablicy 30 mm – kolorowe

  10 sztuk.

Markery do tablic suchościeralne

  2 szt (kolor czarny i niebieski)

Zakreślacze - zestaw

  10 opakowań

Cienkopis – zestaw po 4 szt.

  10 opakowań

Marker czarny ścięty

  10 szt.

Markery kolorowe wodoodporne fluo

  10 szt.

Klipsy do papieru 19 mm

  2 opakowania

Nożyczki

  5 szt.

Teczki kolorowe A4 z gumką

  10 szt.

Zszywacz

  2

Tablica suchościeralna magnetyczna ( wymiary: 120 cm x 90 cm) + czyścik magnetyczny do tablic.

  1

Flipchart (wymiary: 72 cm x 103 cm; podstawa jezdna kółka z hamulcami z regulacją wysokości) + blok do flipchartu gładki

  1

Krzesła konferencyjne z ramą chromowaną

  15 szt.

Tonery do kolorowej drukarki (zamienniki)-

color laser jet PRO MFP M476DW

  4 szt.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Oferentem, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę (np. z powodu przekroczenia w ofercie kwoty przewidzianej w budżecie projektu, itp.).

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 31.09.2017 r.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 18.09.2017 r.

 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 20.09.2017 r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej zostanie na stronie internetowej pod adresem www.pcpr.elk.pl.

 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zamienić lub wycofać swoją ofertę.

 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

OCENA OFERT:

  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

  Cena: 100%

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

Iwona Nowakowska

Ełk, dnia 30.08.2017 r.

 
OGŁOSZENIE - kandydaci na rodziny zastępcze PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
wtorek, 29 sierpnia 2017 11:29

OGŁOSZENIE!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku poszukuje kandydatów chętnych do pełnienia funkcji rodzin zastępczych dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

 • wypełniają obowiązek alimentacyjny;

 • nie są ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych;

 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych;

 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb.

Opieka zastępcza może być powierzona osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne popełnienie przestępstwa. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba musi posiadać stałe źródło dochodów.

Wszyscy kandydaci spełniający wymogi formalne określone Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie piezy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.) zostaną objęci nieodpłatnym szkoleniem.

 

Osoby chętne do tworzenia rodzin zastępczych w celu uzyskania dokładnych informacji na temat wszelkich procedur proszone są o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku przy ul. Piłsudskiego 5 od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500, tel. (87) 621-15-50

 

Przemyśl to, podejmij decyzję....i daj dziecku miłość i dom!

 
Ogłoszenie o naborze - Psychoterapeuta PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
piątek, 25 sierpnia 2017 11:00

OGŁOSZENIE O NABORZE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

ul. J. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk

w związku z realizacją projektu pt. „Walcz z przemocą!Chroń siebie i innych!”

dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach

Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

ogłasza nabór specjalisty na stanowisko:

PSYCHOTERAPEUTA

w ramach umowy cywilno-prawnej

na realizację zadania:

warsztaty: „Cyberprzemoc, stalking, bullying (przemoc bądź agresja interpersonalna)”

Termin wykonania zadania: 18.09.2017 r. do 31.12.2017 r.

Wymagania wobec kandydata

 • obywatelstwo polskie;

 • ukończone studia wyższe na kierunku psychologia, pedagogika, psychoterapia;

 • udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy z osobami narażonymi na stres związany z przemocą interpersonalną ze strony partnera, opiekuna, rodzeństwa czy grupy rówieśniczej;

 • ukończone studium psychoterapii lub ukończone szkolenie specjalizacyjne dla psychoterapeutów.

Zakres wykonywanych działań na stanowisku pracy:

 • przeprowadzenie warsztatów w wymiarze 30 godzin dla grupy maximum 15 osobowej, które zderzają się jako osoby dorosłe z problemem cyberprzemocy, stalkingu, bullyingu wśród dzieci i młodzieży;

 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie w/w działań.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny.

 • Życiorys (CV) ze szczegółowym opisem przebiegu pracy zawodowej.

 • Dokumenty potwierdzające staż pracy, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (wzór oświadczenia na końcu oferty).

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. J. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk lub pocztą na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru do przeprowadzenia warsztatów Cyberprzemoc, stalking, bullying (przemoc bądź agresja interpersonalna)” do dnia 08.09.2017 r. do godz. 14:00.

Wymagane dokumenty: CV oraz list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Miejsce publikacji:

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

Iwona Nowakowska

Ełk, 24.08.2017 r.

 

 

….................., dnia..................................

(miejscowość) (data)

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Ja............................................................., zamieszkały/a w...................................................................

(imię i nzawisko) (adres)

 

...............................................................................legitymujący/a się dowodem osobistym...........................

(seria i numer dowodu osobistego)

 

wydanym przez …..........................................................................................................................................................

 

 

niniejszym oświadczam, że:

 

 • korzystam z praw publicznych,

 • nie byłem/łam skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyslne przestępstwo,

 • nie byłem/łam skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyslne przestępstwo skarbowe,

 

 

posiadam obywatelstwo....................................................................

 

 

…......................................................

(data i podpis)

Poprawiony: piątek, 25 sierpnia 2017 11:04
 
Ogłoszenie o naborze - Psychoterapeuta PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
piątek, 25 sierpnia 2017 10:53

OGŁOSZENIE O NABORZE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

ul. J. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk

w związku z realizacją projektu pt. „Walcz z przemocą!Chroń siebie i innych!”

dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach

Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

ogłasza nabór specjalisty na stanowisko:

PSYCHOTERAPEUTA

w ramach umowy cywilno-prawnej

na realizację zadania:

Szkolenie: „Wybrane aspekty pracy z dziećmi krzywdzonymi, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej”

Termin wykonania zadania: 18.09.2017 r. do 31.12.2017 r.

Wymagania wobec kandydata

 • obywatelstwo polskie;

 • ukończone studia wyższe na kierunku psychologia, pedagogika, psychoterapia;

 • udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi narażonymi na stres związany z przemocą seksualną ze strony opiekuna, rodzeństwa czy grupy rówieśniczej;

 • ukończone studium psychoterapii lub ukończone szkolenie specjalizacyjne dla psychoterapeutów.

Zakres wykonywanych działań na stanowisku pracy:

 • przeprowadzenie szkolenia w wymiarze 7 godzin dla grupy maximum 40 osobowej, które w swojej pracy stykają się z problematyką krzywdzenia seksualnego dzieci celem przybliżenia podstawowych aspektów prawnych oraz obowiązków profesjonalistów w sytuacji krzywdzenia małoletnich.

 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie w/w działań.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny.

 • Życiorys (CV) ze szczegółowym opisem przebiegu pracy zawodowej.

 • Dokumenty potwierdzające staż pracy, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (wzór oświadczenia na końcu oferty).

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. J. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk lub pocztą na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na przeprowadzenie szkolenia „Wybrane aspekty pracy z dziećmi krzywdzonymi, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej” do dnia 08.09.2017 r. do godz. 14:00.

Wymagane dokumenty: CV oraz list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Miejsce publikacji:

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku

Iwona Nowakowska

Ełk, 24.08.2017 r.

 

 

….................., dnia..................................

(miejscowość) (data)

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Ja............................................................., zamieszkały/a w...................................................................

(imię i nzawisko) (adres)

 

...............................................................................legitymujący/a się dowodem osobistym...........................,

(seria i numer dowodu osobistego)

 

wydanym przez …..........................................................................................................................................................

 

 

niniejszym oświadczam, że:

 

 • korzystam z praw publicznych,

 • nie byłem/łam skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,

 • nie byłem/łam skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe,

 

 

posiadam obywatelstwo....................................................................

 

 

 

…......................................................

(data i podpis)

Poprawiony: piątek, 25 sierpnia 2017 10:59
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 4 z 29