Witamy w PCPR
OGŁOSZENIE - prowadzenie zajęć korekcyjno - edukacyjnych PDF Drukuj
czwartek, 10 marca 2016 11:51

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku poszukuje kandydatów do prowadzenia zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy, tj. kobiety i mężczyzny spełniających następujące wymagania:

 1. Wykształcenie zgodne z § 9 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 50 poz. 259) w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne, tj.:

  1) ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;

  2) posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;

  3) mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

 2. Udokumentowane minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej oraz grupowej w pracy z sprawcami przemocy według modelu Duluth.

 3. Oświadczenie, iż kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz korzysta w pełni z praw publicznych.

 4. CV wraz z dokumentami poświadczającymi kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk w terminie od dnia 11.03.2016 r. do dnia 25.03.2016 r. do godziny 15.00.

 5. W składanych dokumentach należy zawrzeć następującą klauzulę:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1182 ze zm.)”.

Złożone dokumenty nie będą odsyłane i będą przechowywane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z osobami wybranymi po weryfikacji złożonych dokumentów.

 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie


Termin realizacji: kwiecień-grudzień 2016 r.

Osoba do kontaktu: Pani Karolina Wiloch-Has - koordynator ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. Piłsudskiego 5, tel. 87-621-15-50.

 

/-/ Iwona Nowakowska

Dyrektor PCPR w Ełku

Poprawiony: środa, 21 września 2016 19:04
 
Aktywny samorząd PDF Drukuj

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku będące realizatorem pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku przypomina, iż wnioski o dofinansowanie Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będą przyjmowane w terminie od 18 marca 2016 do 15 kwietnia 2016 r.

w załączeniu druk wniosku o dofinansowanie:

 

Załącznik 1


Druk wniosku

Poprawiony: środa, 21 września 2016 19:04
 
Aktywny samorząd w 2016 roku PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator witryny   
wtorek, 01 marca 2016 09:41

 

 

 

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2016 roku

Realizacja „pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku będzie dotyczyć następujących obszarów:

W ramach Modułu I:

1. Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

2. Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

3. Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

4. Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

5. Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

6. Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

7. Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

8. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będzie możliwa po dokonaniu zmian w programie dotyczących zasad przyznawania tej pomocy

W ramach Modułu IIpomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie w niżej podanych terminach:

MODUŁ I – 1 kwietnia 2016 r. – 30 sierpnia 2016 r.

MODUŁ II – 18 marca 2016 r. - 15 kwietnia 2016 r. (rok akademicki 2015/2016, semestr „letni”)

Poprawiony: środa, 21 września 2016 19:05
 
Nabór uczestników do programu korekcyjno - edukacyjnego 2016 PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
poniedziałek, 08 lutego 2016 14:45

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku informuje, iż w chwili obecnej trwa rekrutacja do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób, które nie radzą sobie z kontrolowaniem swoich negatywnych emocji.

Uczestnictwo w zajęciach grupowych oraz konsultacje indywidualne dają możliwość nauczenia się skutecznych sposobów kontrolowania negatywnych emocji oraz właściwego ich wyrażania. Udział w zajęciach może pomóc w uzyskaniu większej świadomości własnych emocji i zachowań. Uczestnictwo w zajęciach może pomóc w budowaniu lepszych relacji pomiędzy członkami rodziny.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat uczestnictwa w programie zapraszamy do kontaktu z koordynatorem ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Panią Karoliną Wiloch-Has, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. Piłsudskiego 5, 19-300 Ełk, pok. 5 (wejście od podwórka), tel. 87-621-15-50.

Rekrutacja do grupy trwa nieprzerwanie przez cały rok.

Uczestnictwo w zajęciach w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego jest BEZPŁATNE!


Wszystkich mieszkańców Powiatu Ełckiego bardzo serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

 

Podstawowe informacje dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie, to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się działania lub zaniechania osoby najbliższej, wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, zmuszające Cię do zachowań wbrew Twojej woli, w szczególności narażające Cię na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające Twoją godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na Twoim zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.

Może przybrać różne formy, np.:

 • przemocy fizycznej, np. gdy ktoś Cię bije, popycha, szarpie, kopie, dusi,

 • przemocy psychicznej, np. gdy ktoś Cię obraża, wyzywa, poniża w obecności innych osób, pozbawia kontaktu z bliskimi, kontroluje, ciągle krytykuje,

 • przemocy seksualnej, np. gdy ktoś Cię zmusza do współżycia, do zachowań seksualnych przez Ciebie nie akceptowanych,

 • przemocy ekonomicznej, np. gdy ktoś namawia Cię do zaciągania pożyczek wbrew Twojej woli.


Ofiarą przemocy w rodzinie może być:

 • dziecko,

 • osoba niepełnosprawna,

 • współmałżonek,

 • osoba starsza,

 • partner.


 

Poprawiony: środa, 21 września 2016 19:05
 
Grupa Wsparcia dla rodzin zastępczych PDF Drukuj
Wpisany przez Paulina Mońko   
wtorek, 26 stycznia 2016 07:32

Spotkania Grupy Wsparcia dla rodzin zastępczych odbywać się będą od 1 lutego 2016 r. - w każdy poniedziałek o godz. 1700.

Wszystkie rodziny zastępcze zapraszamy do udziału w zajęciach w ramach Grupy Wsparcia.

Poprawiony: środa, 21 września 2016 19:05
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 5 z 23