Witamy w PCPR
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko pedagoga PDF Drukuj
środa, 11 marca 2015 08:05

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku informuje, look i? zako?czony zosta? nabór na stanowisko pedagoga w PCPR.

Więcej…
 
Ogłoszenie o wynikach naboru kandydatów do prowadzenia zajęć korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy PDF Drukuj
poniedziałek, 09 marca 2015 09:50

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku informuje, there i? w wyniku og?oszonego naboru na ww. stanowisko pracy zosta?a wybrana Pani Katarzyna Walczuk-Kawa?ko.

 

Więcej…
 
Informacja o wynikach naboru PDF Drukuj
poniedziałek, 09 marca 2015 09:40

Informacja o wynikach naboru na stanowisko sekretarza powiatowego zespo?u ds. Orzekania o Niepe?nosprawno?ci w E?ku

Więcej…
 
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko psychologa PDF Drukuj
środa, 04 marca 2015 07:43

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku informuje, find i? w wyniku zako?czenia procedury naboru na stanowisko psychologa w PCPR zosta? wybrany Pan Robert Bezdziecki.

Uzasadnienie wyboru:

Ofert? zatrudnienia z?o?y?y dwie osoby. Jedna z ofert wp?yn??a po ustawowym terminie, help w zwi?zku z czym nie by?a rozpatrywana.

Wybrany kandydat spe?nia wymagania niezb?dne oraz dodatkowe okre?lone w og?oszeniu. Posiada wymagane wykszta?cenie i wymagany sta? pracy.

 

/-/ Iwona Nowakowska

Dyrektor PCPR w E?k

 

E?k, rx dnia 3 marca 2015 r.

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 9 z 24