Witamy w PCPR
Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - MODUŁ II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 r. PDF Drukuj
piątek, 07 marca 2014 07:55

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku informuje, iż w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym przedstawiamy Harmonogram działań decyzyjnych wynikający z obecnie obowiązujących zasad realizacji MODUŁU II programu:

 

30.03.2014 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach aktualnego semestru/półrocza.

31.05.2014 r.

Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w ramach aktualnego semestru/półrocza.

30.09.2014 r.

Termin zakończenia przyjmowania w 2014 r. wniosków w ramach programu.

31.01.2015 r.

Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu

(w odniesieniu do wniosków złożonych w 2014 r.).

30.06.2015 r.

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu

w 2014 r. - do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy PCPR

w Ełku a Wnioskodawcą powinny zostać rozliczone.

 

Jednocześnie PCPR w Ełku informuje, że zgodnie z wprowadzonymi zmianami zapisów proceduralnych związanych z realizacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku pn. „Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku”, została wyznaczona jednolita na terenie całego kraju zasada naliczania kwoty dofinansowania do kosztów nauki dotycząca dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, tj. obligatoryjnie zlikwidowano ubiegłoroczny schemat zwiększania podstawowej kwoty dofinansowania na podstawie średniej ocen, miejsca zamieszkania oraz stopnia niepełnosprawności.

 

Ponadto prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej szczegółowymi informacjami dotyczącymi osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie w ramach MODUŁU II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”:

 

INFORMACJE DODATKOWE dla osób ubiegających się w 2014 roku o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” MODUŁU II - Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 
Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2014 PDF Drukuj
poniedziałek, 03 marca 2014 10:18

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku informuje, iż od dnia 03.03.2014 r. rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Program „Aktywny samorząd” obejmuje dofinansowania w następującym zakresie:

MODUŁ I

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

- Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

- Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

- Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

- Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

- Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

- Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

- Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

- Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

 

MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Zasady i Kierunki działań oraz warunki brzegowe dotyczące realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku znajdują się na stronie PFRON-u http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644,dok.html

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje nt. programu osoby niepełnosprawne zamieszkujące Powiat Ełcki mogą uzyskać w siedzibie PCPR w Ełku, ul. Piłsudskiego 5, I piętro, pok. nr 3. oraz pod nr tel. 87-621-15-50.


Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane w następujących terminach:

MODUŁ I - od dnia 03.03.2014 r. do dnia 30.04.2014 r.

MODUŁ II

I termin - od dnia 03.03.2014 r. do dnia 30.03.2014 r.

II termin - od dnia 01.09.2014 r. do dnia 30.09.2014 r.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do PCPR w Ełku, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.

 
Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze PDF Drukuj
środa, 15 stycznia 2014 10:58

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku poszukuje kandydatów chętnych do pełnienia funkcji rodzin zastępczych dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.


Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

  1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
  2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
  3. wypełniają obowiązek alimentacyjny;
  4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
  5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych;
  6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb.

Opieka zastępcza może być powierzona osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne popełnienie przestępstwa. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba musi posiadać stałe źródło dochodów.


Wszyscy kandydaci spełniający wymogi formalne określone Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011, nr 149, poz. 887 z późn. zm.) zostaną objęci nieodpłatnym szkoleniem, które planowane jest w pierwszej połowie 2014 r.

Rodziny chętne do tworzenia rodzin zastępczych w celu uzyskania dokładnych informacji na temat wszelkich procedur proszone są o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku przy ul. Piłsudskiego 5 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7°° do 15°°, tel. (87) 621-15-50.

Przemyśl to, podejmij decyzję... i daj dziecku miłość i dom!

 
Dzień otwarty w Ośrodku Adopcyjnym w Ełku PDF Drukuj
czwartek, 03 października 2013 12:53

W sobotę 5 października 2013r. w godz. 10.00 - 14.00 filia Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Ełku organizuje DZIEŃ OTWARTY.

Zapraszamy osoby pragnące skorzystać z pośrednictwa i pomocy ośrodka adopcyjnego w przysposobieniu dziecka. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 87 621 38 25 lub pisząc na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Ośrodek mieści się na ul. Piłsudskiego 10, w tzw. „pałacyku”.

 
Nabór wniosków w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” PDF Drukuj
wtorek, 24 września 2013 11:15

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższy będzie prowadzony do dnia 30.09.2013 r.

Druki wniosków są dostępne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. Piłsudskiego 5 pok. nr 3 oraz na stronie internetowej: WNIOSEK Moduł II.doc wraz z załącznikiem: załącznik nr 1 Moduł II zaświadczenie z uczelni.doc

Bliższe informacje są udzielane pod nr tel. 87 621 15 50 oraz są zawarte w poniższym linku:

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2013 r.

 
« pierwszapoprzednia11121314151617181920następnaostatnia »

Strona 14 z 23