Witamy w PCPR
Informacja o wynikach naboru PDF Drukuj
poniedziałek, 09 marca 2015 09:40

Informacja o wynikach naboru na stanowisko sekretarza powiatowego zespo?u ds. Orzekania o Niepe?nosprawno?ci w E?ku

Więcej…
 
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko psychologa PDF Drukuj
środa, 04 marca 2015 07:43

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku informuje, find i? w wyniku zako?czenia procedury naboru na stanowisko psychologa w PCPR zosta? wybrany Pan Robert Bezdziecki.

Uzasadnienie wyboru:

Ofert? zatrudnienia z?o?y?y dwie osoby. Jedna z ofert wp?yn??a po ustawowym terminie, help w zwi?zku z czym nie by?a rozpatrywana.

Wybrany kandydat spe?nia wymagania niezb?dne oraz dodatkowe okre?lone w og?oszeniu. Posiada wymagane wykszta?cenie i wymagany sta? pracy.

 

/-/ Iwona Nowakowska

Dyrektor PCPR w E?k

 

E?k, rx dnia 3 marca 2015 r.

 
Ogłaszenie o naborze ofert na stanowisko - koordynatora rodzinnej pieczy zastęczej PDF Drukuj
poniedziałek, 02 marca 2015 11:03

recipe sans-serif;">Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast?pczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zast?pczej w powiecie e?ckim og?asza nabór ofert na stanowisko

koordynatora rodzinnej pieczy zast?pczej

Więcej…
 
Aktywny samorząd PDF Drukuj
czwartek, 26 lutego 2015 12:47

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku informuje, erectile i? rozpoczyna si? nabór wniosków o dofinansowanie ze ?rodków PFRON w ramach pilota?owego programu „Aktywny samorz?d”.

 

 

Wnioski o dofinansowanie b?d? przyjmowane w nast?puj?cych terminach:

MODU? I - od dnia 1 kwietnia 2015 r. - do dnia 30 wrze?nia 2015 r.

 

MODU? II

I termin - od dnia 2 marca 2015 r. do dnia 30 marca 2015 rmedical serif;">. (dla wniosków roku akademickiego 2014/2015, semestr letni)

 

Więcej…
 
OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko pedagoga PDF Drukuj
środa, 25 lutego 2015 14:59

generic sans-serif;">OG?OSZENIE O NABORZE

ask sans-serif;">Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w E?ku zaprasza do sk?adania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko PEDAGOGA

 

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia11121314151617181920następnaostatnia »

Strona 15 z 29