NOWA PRACA - NOWA ROLA
STRONA GŁÓWNA AKTUALNOŚCI O PROJEKCIE REGULAMIN HARMONOGRAMY FORMULARZE KONTAKT
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie
Projekt „Nowa Praca - Nowa Rola“ realizowany jest przez Powiat Ełcki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych I modernizacyjnych w regionie.

Głównym celem projektu „Nowa Praca - Nowa Rola“ jest objęcie wsparciem grupy 50 rolników (w tym wspólnie zamieszkujących domowników) z obszaru gmin wiejskich powiatu ełckiego.
Udział w projekcie jest bezpłatny